luck.jpg

Lahenda test.

Nimi
Klass 11.a
11.b
AG 9.a
AG 9.b
1. Mida näitab perioodilisustabelis olev peroodi number?
2. Mida näitab perioodilisustabelis olev rühma number?
3. Mida näitab tuumalaeng
4. Millest koosnevad ained?
5. Prootoni laeng on
6. Elektroni laeng on
7. Neutroni laeng on
8. Aatomi laeng tervikuna on
9 Mis juhtub aatomi tuumaga α- lagunemisel?
10. Mis juhtub aatomi tuumaga β- laguemisel?
11. Mis juhtub aatomi tuumaga γ- lagumeisel?
 

day.jpg